Tietoa minusta

(Kuva: Laura Tammisto, Studio Torkkeli)
(Kuva: Laura Tammisto, Studio Torkkeli)

Olen Raisa Aromaa, parantumaton maailmanparantaja. Missioni on valmentaa ihmisiä mielensä kyvykkäiksi käyttäjiksi. Koen, että ihmisyystaitomme, se miten hyvin kykenemme toimimaan oman ja toistemme mielten kanssa, määrittävät sen, miten hyvin yhteisömme toimivat.

Uskon, että olemme suuren ajattelumallin muutoksen partaalla: miten suhtaudumme bisneksen ja yhteiskunnan rakentumiseen? Tulemme kokemaan ihmisyyden, eettisyyden ja systeemisyyden esiinnousun, ja haluan olla auttamassa yksilöitä ja yhteisöjä, jotka vauhdittavat tätä muutosta.

Ihmisyystaitojen hallinta parantaa vuorovaikutustamme ja vaikuttaa omaan ja yhteisöjemme hyvinvointiin ja menestykseen, mutta tämä vaatii tekoja. Haluankin erityisesti auttaa ihmisiä muuntamaan tietonsa teoiksi: löytämään voimavaransa, joilla punnertaa haasteista yli. Autan sinua löytämään intosi ja uskosi muutokseen, tutustumaan omaan sisimpääsi ja siedättämään itseäsi muutoksen polulla.

Olen alkuperäiseltä koulutukseltani opettaja, sittemmin kouluttautunut kohti nykyistä elämäntehtävääni sertifioitumalla ratkaisukeskeiseksi coachiksi ja opiskelemalla muita työtäni tukevia taitoja, muun muassa työhyvinvointivalmennusta ja fasilitointia. Työkokemukseni kattaa eri aloja ja organisaatiotasoja. Pidän tätä suurena rikkautena, sillä olen päässyt näkemään monenlaisia kipukohtia ja ratkaisuja ihmisten ja yhteisöjen arjessa. Akateemisena duunarina koen itseni monesti tulkiksi ja erilaisten näkökulmien esille tuojaksi.

Perusarvoni ovat ymmärryksen kasvattaminen ja merkitykselliset teot. Tavoitteeni on myös valmentaessani oppia avoimesti, antautua tilanteisiin ja tarkastella asioita eri näkökulmista sekä luoda hetkeen merkitystä, joka versoaa myös jatkossa. Koska haluan tehdä jokaisesta kohtaamisesta laadukkaan kokemuksen, rajaan asiakasmäärääni.

Valmentajana haluan "haastaa hellästä huomasta". Haluan luoda turvallisen tilan, jossa voit avautua ja tarkastella itseäsi ja tilannettasi, haasteitasi ja potentiaaliasi, sillä tuossa luottamuksen tilassa voin myös haastaa ja herätellä sinua. Vaikka käytänkin tiettyjä metodeja, räätälöin työskentelymme sinua varten - en halua hukata aikaasi sellaiseen, minkä jo osaat.

Kykenevät yhteisöt syntyvät ihmisistä, jotka valmentavat itseään ja toisiaan muuntamaan tietoa teoiksi.