Purkutalkoot - selkiytä ongelmavyyhtiäsi

07.12.2022

Onko stressaantunut olo? Onko sinulle kasaantunut kaikenlaista huolta ja harmia, etkä oikein saa kiinni siitä, mistä kannattaisi aloittaa? Tässä blogitekstissä käsittelen ongelmavyyhdin haittoja ja jaan harjoituksen, joka auttaa sinua selvittämään huolisumaasi, jotta pääset tilanteessa eteenpäin.

Tiedätkö sen tunteen, kun pää kuhisee ongelmia ja huolia? Jotenkin kummallisesti haasteet tuntuvat ilmaantuvan elämäämme usein kaverin kanssa. Ne saattavat liittyä toisiinsa ja tuottaa ikäviä kierteitä, mutta aivomme tuppaavat myös keskittymään negatiivisiin asioihin, jolloin havaitsemme uusia ikävyyksiä myös herkemmin.

Kovassa ongelmastressissä olo on karmea. Ensinnäkin saatat padota huonoa oloa sisälläsi ja vatvoa asioita. Toisaalta ahdistus saattaa myös purskahdella ulos sinusta hyödyttömillä tai haitallisilla tavoilla. Paine voi aiheuttaa myös fyysistä oireilua.

On vaikeaa saada kiinni ongelmavyyhdin päästä, josta sitä voisi alkaa selvittelemään, joten et välttämättä tee mitään. Tämä ei tietenkään auta, vaan möröt voimistuvat. Toisaalta saatat yrittää edistää asioita, mutta hiukan hakuammunnalla sellaisia, joilla ei ole niin suurta vaikutusta tilanteesi parantumiseen kuin jollakin muulla voisi olla.

Ongelmia on päästävä purkamaan rakentavalla tavalla. Toisaalta pelkkään purkuvaiheeseen jääminen ei vie vielä eteenpäin - pitää myös pystyä rajaamaan ongelmakenttää ja keskittyä oleelliseen, kun haetaan tilanteen ratkaisemista.

Tuo ongelmat näkyville ja järjestele niitä


Purkutalkoot on ongelmien purku- ja rajausharjoitus, joka auttaa tilanteessa, jossa ongelma-ajattelu on ottamassa ylivaltaa sinusta tai yhteisössä yleisesti.

Tämän harjoituksen voi tehdä:

 • itsekseen
 • sparrattavan henkilön kanssa
 • tiimin kesken
 • isommallakin porukalla.

Sen avulla:

 • helpotat oloasi huolikuormasi purkamisella
 • saat käsitystä siitä, minkä tyyppiset asiat kuormittavat sinua eniten
 • pystyt keskittymään johonkin ongelmaan, jota lähdet työstämään
 • käännät ongelma-ajattelun ratkaisujen hakemiseksi.

Tarvitset välineiksi lappuja ja kynän tai digitaalisen vastineen sekä seinä- tai pöytäpinta-alaa käsittelyyn. Lisäksi suosittelen varaamaan pieniä tarroja, etenkin jos teette treenin porukalla.

Varaa aikaa puolisen tuntia, jos ongelmien tunnepurkuun ei tarvita paljon aikaa ja ainakin tunti, jos on syytä itse pohtia tai käsitellä porukalla ongelmia, esimerkiksi kun tilanteeseen liittyy paljon ennen sanoittamattomia asioita ja tunteita. Lisää aikaa, jos lähdet tai lähdette ideoimaan ratkaisuvaihtoehtoja heti tämän harjoituksen perään.

Tee näin:

 1. Listataan lapuille, yksi per lappu, kaikki ongelmat. Tässä annetaan palaa eikä säästellä. Nyt on tilaisuus tuoda esiin isot ja pienet ärsytykset, eli kaikki asiat jotka estävät tai hankaloittavat tavoitteisiin pääsyä tai elämää. Tarvittaessa voidaan ajastaa aikaa tähän vaiheeseen.
 2. Käydään läpi ongelmalliset asiat yksi kerrallaan. Samalla voidaan sommitella ongelmia ryppäiksi, mikäli niillä on joitakin yhdistäviä tekijöitä. Emme hae syy-seuraussuhteita, (emme oikeastaan voi edes tietää niitä) mutta ryhmittely voi auttaa jäsentämään ajatuksia ja hahmottamaan millaiset aiheet nousevat pintaan. Tässä vaiheessa on syytä käyttää aikaa pahan olon purkamiseen, mikäli sille on selvää tarvetta. Muuten tunne jää kummittelemaan taustalle, ja ratkaisuihin keskittyminen vaikeutuu tai estyy kokonaan.
 3. Kaikkia ongelmia ei voi käsitellä kerralla eivätkä ne ole samanarvoisia. Seuraavaksi niitä rajataan "äänestämällä". Anna itsellesi tai ryhmälle ääniä suunnilleen seuraava määrä: lappujen määrä jaettuna kahdella (ryhmässä jaetaan osallistujien kesken). Käytä harkintaasi: mieluummin enemmän ääniä kuin liian vähän. Käytä pieniä tarrapisteitä mikäli mahdollista. Äänet annetaan niille ongelmille, jotka tulisi käsitellä ensimmäisenä. Tarrat voi jakaa eri ongelmille tai antaa yhdelle. Ääniä voi antaa halutessaan kolmella pohdintakulmalla (merkitään tarroihin kirjaimilla): Mitkä ongelmat tuntuvat kivuliaimmilta, akuuteimmilta (A)? Mitkä ongelmat mielestäsi olisi tärkeintä ratkaista, mistä olisi eniten hyötyä (T)? Mitkä ongelmat haluaisit intuitiivisesti valiten käsittelyyn ensin (I)?
 4. Otetaan käsittelyyn korkeintaan kolme eniten ääniä saanutta ongelmaa. Tässä vaiheessa on erityisesti ryhmässä hyvä todeta, että kirjatut ongelmat otetaan talteen, jotta niitä voidaan tarvittaessa työstää myöhemmin. On hyvä myös kysyä onko vielä jotain mitä joku haluaa sanoa ongelmainventaariosta ennen kuin lähdetään yhdessä suuntaamaan valittujen ongelmien työstämiseen.
 5. Ongelmien käsittelyn jälkeen haetaan positiivista virettä, jotta ratkaisujen ideointi olisi helpompaa. Valituista ongelmista muodostetaan muutostoiveet eli ongelmat käännetään positiiviseen muotoon ja tarkennetaan niitä tarvittavan verran. "Mitä haluaisit ongelman tilalle?" Esimerkiksi ongelma "tieto ei kulje" muutetaan muotoon "saamme tietoa" ja tarkennetaan tilanteeseen sopivaksi esimerkiksi "jaamme tietoa myynnin ja markkinoinnin tiimien välillä".
 6. Tämän jälkeen työstetään tavoitetta valitulla tavalla.

Nappaa vinkki talteen graafisessa muodossa.

Ajatuksia pohdiskeluun yksin ja yhdessä


Ongelmien ei kannata antaa vallata päänuppiaan niin, että ne päättävät mitä siellä ajatellaan ja miten toimit. Huolia, murheita, hankaluuksia ja ongelmia on hyvä purkaa vaikkapa puhumalla niistä jollekulle, mutta monia meistä auttaa erityisen paljon niiden kirjoittaminen ja konkreettinen tarkastelu.

Lapuille kirjoittamisesta on monia hyötyä. Niitä voi siirrellä toisiinsa nähden, lajitella ja eriyttää. Tämä helpottaa sekä käsittelyä että asennoitumista siihen, että ne ovat paloja, joihin voi vaikuttaa, eivät yksi suuri, voittamaton köntti. Ryhmässä ongelmien esiin nostaminen onnistuu myös tarvittaessa anonyymisti, kun käytetään lappuja.

Tilaa kuorman purkamiselle on siis syytä antaa. Ongelmista keskustelua, tunteiden esiin tuomista ja tuulettamista ei kannata sivuuttaa tai pakottamalla nopeuttaa. Jos järjestätte purkutalkoot porukassa, voitte tarvittaessa kysyä ennakkoon ihmisten tarpeesta purkaa, jotta osaatte varata tarpeeksi aikaa tälle vaiheelle. Sopikaa käyttäytymisen pelisäännöt tuuletusvaiheelle mutta kohdatkaa esiin nostetut asiat kiitollisena - tästä on hyötyä.

On olennaista ymmärtää myös se, ettei kaikkia ongelmia voi setviä kerralla ja osa niistä on tärkeämpiä käsiteltäviä. Selvittäkää mitkä, osallistakaa ihmiset valitsemaan ja varmistakaa sitoutuminen ratkaisujen luomiseen. Valittuihin asioihin pystyy sitoutumaan helpommin, kun on tullut kuulluksi, on saanut vaikuttaa ja tietää, että omiin tärkeisiin asioihin, jotka eivät nyt päässeet yhteiselle pöydälle, voidaan palata myöhemmin.

Ongelmien tulee päästä nähdyksi, tunteiden kuulluksi, prioriteettien kirkastetuksi ja energian ohjatuksi ratkaisuihin.


Haluatko treenata mieltäsi valmentajan kanssa? Lue lisää palveluistani täältä.