Into ja usko - kartoita motivaatiosi tila

29.09.2022

Miksi joihinkin muutoksiin on hankalaa lähteä? Miksi joihinkin lähdetään innokkaasti mutta vauhti hiipuu matkalla? Tässä blogitekstissä kerron "motivaation kaavasta" ja jaan perusharjoituksen, jolla voit kartoittaa motivaatiosi tilan ja jopa parantaa sitä.

Sehän on tuttu juttu meille kaikille, omassa elämässä tai töissä: muutoksiin lähdetään usein halukkaasti, mutta jonkin ajan kuluttua eteneminen sakkaa tai uudenlainen tapa toimia ei juurru kestäväksi tilaksi. Joskus taas ei lähtökohtaisesti nappaa ollenkaan, tai jopa ärsyttää, inhottaa. Mistä on kyse?

Ratkaisukeskeisessä coachingissa puhutaan seuraavasta muutoksen kaavasta: motivaatio = into x usko. Näitä ilman ei muutosta yksinkertaisesti tapahdu.

Motivaatioputkeen sujahtaminen vauhdittaa muutosta


Into kertaa usko. Mitä tämä tarkoittaa? Ensinnäkin pitää haluta käsillä olevaa asiaa tarpeeksi. Aidosti paljon. Se tarkoittaa, että muutoksessa onnistuminen menee prioriteeteissasi todella korkealle.

Innon löytää, kun pohtii hyötyjä itselleen, omalle lähipiirille tai laajemmin, mikä ikinä meistä kutakin sattuu liikuttamaan. Kun näkee paljon hyötyjä, jotka ovat tarpeeksi suuria, saa innosta polttoainetta, joka siivittää matkaa ja auttaa kapuamaan yli esteiden.

Toisaalta motivoituakseen tekemään töitä, täytyy nähdä mahdollisuus onnistumiseen.

Usko on kokemus siitä, että omat kyvyt ovat riittävät tai niitä on mahdollista kasvattaa ja olosuhteet tukevat muutosta. Tällöin keksii helpommin keinoja, joita kokeilla ja usko kantaa niidenkin päivien läpi, jolloin ei välttämättä innosta niin paljon.

Motivaatiossa voidaan päästä eräänlaiseen putkeen, joka muistuttaa Flow-kanavaa. Flow-tilaan pääsee, kun haaste on sopivassa suhteessa vaativa omaan taitotasoon nähden. Mikäli haastetta ei ole tarpeeksi, ihminen kokee tylsyyttä. Jos taas taidot eivät tunnu riittävän, iskee ahdistus.

Motivaatioputken epäsuhdat toimivat samoin. Jos tavoite ei ole kiinnostava, se koetaan ankeaksi, vaikka mahdollisuudet onnistumiseen olisivat hyvätkin. Kun onnistumisen mahdollisuudet nähdään heikkoina, koetaan taas ahdistusta - intoa tavallaan estetään. Ja kun ahdistaa tarpeeksi kauan, alkaa himmata intoaankin alas suojellakseen itseään kärsimykseltä, ja vaipuu kohti apatiaa.

Hyvä uutinen on se, että kun koetaan sekä intoa että uskoa, matkustetaan motivaatioputkessa kohti tavoitteita, mitä suuremmilla kertoimilla, sitä vauhdikkaammin!

Kartoita motivaation tila


Tämä mielen treenivinkki on työkalu, jota voit käyttää:

 • missä tahansa muutostilanteessa
 • jo olemassa olevaan tehtävään.

Into ja usko -treenillä voit:

 • selvittää, millainen motivaation tila on lähtökohtaisesti
 • pohtia, mistä mahdollinen motivaation vähyys johtuu
 • parhaimmillaan nostaa motivaatiota pohdinnan tai keskustelun kautta.

Ja tämähän toimii monenlaisten kokoonpanojen kanssa:

 • voit pohdiskella itseksesi
 • toisen ihmisen kanssa (tiimiläinen, kaveri, valmennettava)
 • tiimi, ryhmä, organisaation osa
 • koko organisaatio.

Itse kartoitukseen et tarvitse juuri aikaa, mutta pohdintaan ja keskusteluun on syytä varata sitä oikein reippaasti!

Työkaluiksi riittää paperi ja kynä tai valkotaulu ja tussi. Jos teette harjoituksen isommalla porukalla, etänä tai haluatte tehdä sen anonyymisti, esimerkiksi digitaalinen kyselylomake voi olla toimiva.

Tee näin:

 1. Piirretään kuvaaja: pystyakselille into ja vaaka-akselille usko.
 2. Kysytään kysymykset. Kuinka suurta intoa koet tätä asiaa kohtaan asteikolla 0-10, jos 10 merkitsee äärimmäistä intoa ja 0 sen vastakohtaa? Kuinka vahvasti uskot tämän asian toteutumiseen asteikolla 0-10, jos 10 merkitsee täyttä uskoa ja 0 sen vastakohtaa?
 3. Merkitään vastausten perusteella rasti (tai monen ihmisen tapauksessa kaikki rastit tai keskiarvo) kuvaajaan.
 4. Nimetään nelikentän alueet (motivaatio, ahdistus, apatia, tylsyys).
 5. Katsotaan, mihin neljännekseen rasti sijoittuu. Tämä antaa kuvan lähtötilanteesta: kuinka todennäköiseltä ja helpolta onnistuminen vaikuttaa, mikä motivaation osa-alue kaipaa tukea ja kuinka paljon.
 6. Pohdiskellaan ja keskutellaan. Mitä hyötyjä voidaan löytää. Itselle, lähipiirille, yleisemmin? Mikä horjuttaa uskoa? Olosuhteet, oma osaaminen? Onko muutokseen ollut aiemmin enemmän intoa? Mikä on syönyt sitä?
 7. Mietitään, mitä halutaan tehdä epäkohdille. Tehdään suunnitelma ja toteutus sopivalla tavalla.

Nappaa vinkki talteen graafisessa muodossa.

Ajatuksia pohdiskeluun yksilölle ja organisaatiolle


Monille on tuttua sekä henkilökohtaisista että työelämän muutosprojekteista, että ilman tarpeeksi houkuttelevana koettuja hyötyjä et saa muutosta aikaiseksi. Vaikka into löytyy yksilöstä itsestään ja siitä, mitä hän arvostaa, organisaation tehtävä on auttaa tätä löytöretkellä. Johtajien tehtävänä on saada hyötyjen näkeminen mahdolliseksi. Innon löytäminen on pitkälti viestinnällinen ja valmentavan sekä vuorovaikutteisen johtajuuden asia.

Joskus sitten vaan ei kertakaikkiaan lähde. Henkilökohtaisella puolella tässä tilanteessa on syytä myöntää, ettei muutos ole itselle tarpeeksi tärkeä tehtäväksi. Organisaatiossa on todettava, ettei tulevaisuus ole yhteinen tai on löydettävä tehtävä, joka sopii ihmiselle paremmin.

Usein meillä on kuitenkin paljonkin tahtoa tarttua uuteen, mutta tekeminen tyssää arjen realiteetteihin. Tässä on kyse muutoksen mahdollistamisesta, puitteiden ja kyvykkyyden luomisesta. Omissa muutosprojekteissa pitää ymmärtää mihin tukea tarvitsee, ideoida ja kokeilla tapoja, jotka edesauttavat kehittymistä, omaksua hyvät tavat, jatkojalostaa toisia ja kokeilla lisää.

Organisaatio voi edellyttää jäseniltään sitoutumista valittuun muutokseen ja kehittymiseen, mutta sen kuuluu myös järjestää sitoutuville ihmisille onnistumisen edellytykset kuntoon. Usein innon puutteen takana onkin uupuva usko − kun kokee, ettei mahdollisuuksia muutokseen ole, ei jaksa edes yrittää. Jos organisaation rakenteet, toimintatavat tai asenneilmapiiri eivät tue muutosta tai ovat ristiriidassa halutun toiminnan kanssa, ihmiset toimivat sen mukaan, mikä on mahdollista. Organisaation pitää tehdä tarvittavat muokkaukset olosuhteisiin niin, että muutos on mahdollinen. Uskon valaminen on ennen kaikkea tekoja.

Muista into ja usko, kun olet muutoksen tai uuden tehtävän edessä. Jokainen meistä voi kysyä samat kysymykset itseltään erityisesti muutoksen nihkeyttä kokiessaan. Kuinka korkea on intoni? Entä uskoni? Mikä kaikki minua tässä voisi sytyttää? Mikä horjuttaa uskoani ja saa liekkini hiipumaan? Mitä tarvitsen, jotta se voisi roihuta?


Haluatko treenata mieltäsi valmentajan kanssa? Lue lisää palveluistani täältä.