Havainto ja tulkinta - analysoi ajatuksiasi

13.10.2022

Kannattaako kaikkia ajatuksiaan uskoa? Erityisesti yllättävissä tilanteissa ja muutoksissa ajatukset voivat mennä pahimmillaan pelonsekaiseksi mössöksi, josta ei erota enää totuutta. Tässä blogitekstissä esittelen harjoituksen, jolla järjestelet ja siivoat pääkoppasi tuotoksia.

Varmasti jokainen meistä on sen kokenut: työpaikalla tai yksityiselämässä tapahtuu muutoksia ja alamme miettiä, mitä niistä seuraa. Tarkkailemme ympäristöämme tehostetusti ja teemme tulkintoja.

Olipa epäilyttävää käytöstä, mitähän tässä on takana? Myös muistojemme laarista tulvii tietynlaisiin tapahtumiin mielestämme sopivia selityksiä - viimeksikin oli kyse tästä, kun kävi näin. Kaikki tämä sekoittuu helposti yhdeksi kokonaisuudeksi, josta yritämme muodostaa todellisuutta. Kuitenkin suuri osa ajatuksistamme on arviota ja tulkintoja, ei puhtaita havaintoja, jotka voimme todeta faktoiksi.

Mitä enemmän tilanteessa on epävarmuutta ja ennustamattomuutta, sitä enemmän ihminen stressaa, yrittää luoda selityksiä tapahtuneelle ja arvuutella tulevaa. Paljon saadaan kuitattua hyvällä ja runsaalla viestinnällä, mutta aina, ihan aina, jää tilaa tulkinnoille. Me vain olemme tällaisia.

Pääkoppaa perkaamaan


Havainto ja tulkinta on harjoitus, joka kannattaa tehdä aina, kun mieltäsi vaivaa epäilykset. Kuulostele itseäsi aika ajoin ja jos tunnistat kyräileviä ajatuksia, ota hetki aikaa niiden kanssa. Hiukan eri tavalla. Nyt et antaudu niiden viemäksi, vaan kutsut ne kertomaan tarkemmin, mistä on kyse.

Työpaikoilla muutokset aiheuttavat usein huhuja ja meille ihmisille on melko tyypillistä pohtia asioita itseksemme tai pienissä sisäpiireissä, sen sijaan, että nostaisimme asiat suoraan puheeksi. Se kysyy jo suhteellisen korkeaa psykologista turvallisuutta. Tämä treeni tarjoaa mahdollisuuden tarkastella ihmisten ajatuksia matalammalla kynnyksellä, jopa anonyymisti.

Harjoituksen avulla:

 • päästään purkamaan huolia
 • tarkastellaan niitä ottaen etäisyyttä ja eri näkökulmia
 • saadaan mahdollisuus käsitellä oikeita epäkohtia.

Tämäkin harjoitus sopii tehtäväksi hyvin erilaisten porukoiden kanssa:

 • sopii itse tehtävään pohdiskeluun
 • toisen ihmisen tai tiimin kanssa käytyyn keskusteluun
 • isomman organisaation muutos- ja kriisitilanteisiin.

Varaa tarvikkeiksi epäilysten keräämiseen lappuja ja kyniä tai digitaalinen vastine. Lisäksi käsittelyyn tarvitaan valkotaulu tai seinätilaa, itsekseen tehtynä myös tarpeeksi suuri pöytäpinta-ala käy.

Aikaa huolien keruuseen menee joitakin minuutteja riippuen porukan koosta ja tavasta, jolla keräätte huolet. Analysointiin ja keskusteluun sen sijaan on syytä varata reilusti aikaa!

Tee näin:

 1. Kirjataan huolet ylös, yksi per lappu. Kaikki huolet ja epäilykset: nyt saa antaa tulla! Jos teette anonyymisti ryhmän kanssa, jakakaa kaikille nivaskat lappuja ja kynä. Jos teette tämän avoimesti ajatuksia heitellen, kannattaa ottaa avuksi kirjuri tai kaksi, jotka kirjaavat asiat lapuille.
 2. Esitellään huolet lukemalla ne ääneen ja laittamalla näkyville seinälle. Jos tulee samankaltaisia huolia, voitte ryhmitellä niitä rykelmiksi.
 3. Tarkastellaan huolia lappu kerrallaan. Onko tämä puhdas havainto? Vai onko tämä tulkintani jostakin, mitä on tapahtunut?
 4. Laitetaan lappu taulla vasemmalle HAVAINTO-osastolle tai oikealle TULKINTA-osastolle.
 5. Tarkastellaan tulkintapuolen lappuja yksi kerrallaan. Mikä on johtanut tähän tulkintaan? Kirjataan havainnot ylös uusille lapuille ja laitetaan havaintopuolelle.
 6. Tarkastellaan havaintopuolen lappuja yksi kerrallaan. Jos jokin teema toistuu, kiinnittäkää siihen erityistä huomiota. Ottakaa vastuu tapahtuneesta ja hyväksykää, että jokin tapahtuma tai käytös on saanut ihmiset tekemään tulkintoja. Miettikää yhdessä, miten lähdette korjaamaan tilannetta.

Nappaa vinkki talteen graafisessa muodossa.

Ajatuksia pohdiskeluun yksilölle ja organisaatiolle


Huolienpurkuharjoitusten yhtenä pointtina on keventää henkistä kuormaa. Heittäkää ilmoille kaikki ajatuksenne, mitä tilanteeseen liittyy. Avoimesti kertoen, tyynesti vastaanottaen, kiittäen kaikkien osallistumisesta. Vaikka tekisittekin ajatusten keruun anonyymisti tai käsittelisittekin asiat näin, esimerkiksi digitaalisen työkalun avulla, on osallistujille luotava ajatus siitä, että tietoa halutaan ja sillä tehdään parannuksia.

Kun keskustelette, tai pohdit itsenäisesti omia huoliasi, ymmärtäkää, että tulkintojen takana on tarpeita, jotka eivät ole tulleet tyydytetyiksi. Nimetkää tarpeet, mieluiten niin, että ne ovat myönteisessä muodossa: "toivon, että kerrot päivittäin onko jotakin uutta tietoa" eikä "en halua, että tietoa tulee harvoin".

Kiinnittäkää huomiota asioihin, joihin voitte vaikuttaa, erityisesti viestinnässänne, jotta tulkinnoille jää jatkossa vähemmän tilaa. Mitä jokainen voisi tehdä? Esimerkiksi kysyä tarkennuksia, olla saatavilla tiettyyn aikaan kysymyksiä varten, kertoa selvästi minkä voi, kertoa, ettei tiedä tai voi kertoa tarkemmin? Mitä tarpeita ette voi täyttää? Pohtikaa, miten voitte silti parhaiten pärjätä näiden tyydyttymättömien tarpeiden kanssa.

Ottakaa tavaksi tarkistaa omat ja toistenne tulkinnat säännöllisesti. Parhaimmillaan heti tilanteessa, jossa ne muodostuvat. Siivous selventää ajatuksia ja tulkintojen tarkastelu antaa suuntaa toiminnalle, jotta se vastaisi oikeisiin tarpeisiin.


Haluatko treenata mieltäsi valmentajan kanssa? Lue lisää palveluistani täältä.