Kykene Full

Oletko jumissa eri suunnista tulevien vaatimusten ristipaineessa? Koetko voimattomuutta sinulle asetettujen tavoitteiden edessä? Tulisiko sinun näyttää esimerkkiä sujuvasta yhteistyöstä ja hyvästä vuorovaikutuksesta?


Kykene Full on erityisesti johtajille kehitetty valmennusohjelma. Se syntyi havainnoistani muuttuvan maailman ihmisille asettamista vaatimuksista, kun vanhat toimintatavat eivät enää toimi mutta kyvykkyytemme rakentaa uusia on vielä alullaan.

Erityisesti johtajat kohtaavat ristipainetta useilta sidosryhmiltä eivätkä he usein pääse keskustelemaan ajatuksistaan, tunteistaan, ongelmistaan ja tarpeistaan vapautuneesti. Tällöin on vaikeaa myöskään kehittää kyvykkyyttään ratkaista ongelmia. Halusin luoda ohjelman, jonka aikana pääsemme syventymään johtajan toimintakentän haasteisiin ja vastaamaan niihin toimijuutta kasvattamalla.

Valmennusohjelman aikana kasvatat kyvykkyyttäsi mielesi käyttäjänä ja itsesi valmentajana, samalla kun edistät tavoitteitasi. Kykene Full on valmennusohjelma sinulle, kun itsesi kehittäminen on välttämätöntä, jotta saavutat suuria tavoitteita.


Valmennusprosessi:

Vaihe 1: Muutostarve ja oma rooli (1-2 viikkoa)

 • Alkutehtävät
 • Ensimmäinen valmennuskeskustelu
 • Selvitämme lähtötilanteen: toimintaympäristö, haasteet, toiveet ja tarpeet, mielentaitojen tila. Syvennymme aiheisiin, jotka puhuttelevat eniten. Alamme suunnata katsetta toivottuun tulevaisuuteen ja kehitykseen, johon valmennus sinua tukee. Keskitymme muutoksen välttämättömyyden ja oman toimijuuden sisäistämiseen.
 • Olosi paranee, kun pääset käsittelemään kertynyttä kuormaa, ja hahmotat tilanteesi ja tarpeesi selkeämmin.

Vaihe 2: Liikkeelle (1-2 viikkoa)

 • Kombo-valmennus (paja)
 • Tehtävät
 • Otamme vauhdikkaan startin ongelmien purkuun sieltä, mistä siihen pääsee käsiksi helpoiten ja vaikuttavimmin. Sinä sekä reflektoit että teet päätöksiä ja löydät ratkaisuehdotuksia, joita lähdet kokeilemaan. Yhteenvetoraportin ja ohjeiden avulla jatkat tilanteen työstämistä. Saat tehtäviä alkukartoituksen perusteella sekä syvennät taitoja, joita opit Kombo-valmennuksessa. Tavoitteena on harjoitella erityisesti niitä mielentaitoja, joista on sinulle eniten hyötyä.
 • Kasvatat hallinnan tunnettasi, opit pohtimaan ongelmia ja löytämään ratkaisuideoita sekä tekemään laadukkaampia valintoja.

Vaihe 3: Syvemmälle minuuteen (2-3 viikkoa)

 • Luotaus-valmennus (paja)
 • Tehtävät
 • Itsenäistä harjoittelua opitun perusteella
 • Paikannamme keskustelun ja tehtävien avulla omaksumiasi tapoja ja kehiä, jotka eivät palvele tarpeitasi ja löydämme keinoja, joilla voit rikkoa näitä. Valmennus haastaa sinut tutkimaan itseäsi syvällisemmin turvallisessa tilassa. Harjoittelet tehtävien, keskustelujen ja pajatyöskentelyn aikana opittuja taitoja ja toteutat valitsemasi toimenpiteet.
 • Opit arvioimaan ajatuksiasi ja toimintaasi, toimimaan vaikeiden tunteiden kanssa rakentavasti, ja kasvatat kykyäsi toimia arvojesi ja tavoitteidesi mukaisesti.

Vaihe 4: Kehittymissuunnitelma (1-2 viikkoa)

 • Valmennuskeskustelu pajojen ja itsenäisen harjoittelun pohjalta
 • Toimintasuunnitelman laatiminen
 • Tarkastelemme ja kokoamme yhteen aiemmin valmennuksessa opittuja ja omassa harjoittelussasi kokemiasi asioita ja teet valintoja valmennuksen loppuosaa varten. Laadit suunnitelman, jonka avulla harjoittelet loppuohjelman ajan mielentaitoja ja edistät konkreettisin toimenpitein valitsemiasi haasteita.
 • Saat ajatteluusi kirkkautta ja kasvatat harkintakykyäsi, jolloin voit edistää vaikuttavimpia asioita.

Vaihe 5: Jatkuva kehittyminen (5-10 viikkoa)

 • Suunnitelmien mukainen itsenäinen harjoittelu
 • Valmennuskeskustelut ja tukevat tehtävät (5 kertaa)
 • Harjoittelet valmennuksen aikana opittuja taitoja ja toteutat kehittymissuunnitelman toimenpiteitä. Keskustelemme edistymisestäsi ja päivitämme suunnitelmaa tarpeen mukaan.
 • Voit paremmin kokonaisvaltaisesti, jolloin olet parempi johtaja ja toimit esimerkkinä muille. Hallitset paremmin itseäsi ja vuorovaikutustaitosi paranevat, joten saat muut helpommin yhteistyöhön. Edistät liiketoiminnallisia ja henkilökohtaisia tavoitteitasi kestävällä tavalla.

Ohjelma kestää aikataulustasi riippuen 10-20 viikkoa. Se koostuu valmennustapaamisista sekä itsenäisestä työskentelystä. Vastaan myös kysymyksiisi koko ohjelman ajan.

HUOM! Parhaan hyödyn ohjelmasta saat vain riittävän vahvalla sitoutumisella siihen, joten haluan keskustella kanssasi tarpeeksi tilanteestasi ennen valmennussuhteeseen lähtemistä. Jos varaat sparrausajan kalenterin kautta, varaa kaksi peräkkäistä aikaa!


Oletko valmis treenaamaan itsesi mielesi kyvykkääksi käyttäjäksi? Voimme keskustella Kykene Full -ohjelmasta tarkemmin kun otat yhteyttä.